กิจกรรมนิติศาสตร์พลัส “การพัฒนานักนิติศาสตร์รับใช้สังคม (Smart Lawyer)”

นิติศาสตร์พลัส
คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมนิติศาสตร์พลัส “การพัฒนานักนิติศาสตร์รับใช้สังคม (Smart Lawyer)”
      วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผศ.พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมนิติศาสตร์พลัส “การพัฒนานักนิติศาสตร์รับใช้สังคม (Smart Lawyer)” โดยมี ผศ.จุไรพร ชีพประสพ กล่าวรายงาน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ได้แก่ นายนรุตม์ชัย บุนนาค ทนายความอาวุโส สำนักงานกฎหมาย มารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ และคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคไทยสร้างไทย บรรยายให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4