พิธีไหว้ครู

เรียงหญ้าแพรก แทรกข้าวตอก พร้อมดอกไม้ เพื่อกราบไหว้ กตัญญู บูชาครู …. พิธีไหว้ครู มรส.2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู

ดูภาพกิจกรรม และวีดีโอเพิ่ม