คณะนิติศาสตร์ มรส. ขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณพ่อประเสริฐ คุณแม่สายพิณ และทนายนพพร หนูแก้ว ที่มอบทุนการศึกษา

ขอขอบพระคุณ
คณะนิติศาสตร์ มรส. ขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณพ่อประเสริฐ คุณแม่สายพิณ และทนายนพพร หนูแก้ว ที่มอบทุนการศึกษา ชื่อทุน “ทุนพ่อประเสริฐ แม่สายพิณ หนูแก้ว” ให้แก่นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
      เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 สัปดาห์ วันรพี65 คณะนิติศาสสตร์ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สดุดีเทิดพระเกียรติ“พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทยในโอกาสนี้ ครอบครัวหนูแก้ว นำโดยทนายนพพร หนูแก้ว คุณพ่อประเสริฐ คุณแม่สายพิณ หนูแก้ว มอบทุนการศึกษา ชื่อทุน “ทุนพ่อประเสริฐ แม่สายพิณ หนูแก้ว” 1 ทุนจำนวน 5,000 บาท โดยมอบทุนให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะนิติศาสตร์ โดยผู้ที่ได้รับทุน ได้แก่ นส.จิณห์จุฑา สุปันตี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีผลการเรียนสะสม 3.95 โดยมีผู้บริหาร คณะจารย์ ร่วมให้การต้อนรับผู้มีอุปการะคุณที่มามอบทุนให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
      สำหรับท่านที่สนใจมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพื่อร่วมสร้างอนาคตให้แก่นักศึกษา และประเทศชาติ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานคณะนิติศาสตร์ อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-913378 , 081-2707772 หรือติดต่อโดยตรงที่ อาจารย์อภิชาติ โกศล รองคณบดีฝ่ายวางแผน นโยบายและประกันคุณภาพการศึกษา โทร 085-4750720