นิติศาสตร์ มรส.ปลื้ม! นศ. แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี คว้าถ้วยรางวัล“พระองค์ภาฯ”

แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ที่รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา (ระดับประเทศ) เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งในทีมประกอบด้วย นางสาวมารศรี แก้วลีเล็ด(มด) นายเมธา มะหมัด(เมธา) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนางสาวประภาศิริ ศรีวิสุทธิ์(มุก) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดโดยศาลยุติธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า คณะนิติศาสตร์ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในคณะ ระหว่างคณะ หรือระหว่างหน่วยงานภายนอก เสมอมา ด้วยมุ่งเน้นให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับประสบการณ์ และเสริมสร้างความแข้มแข็งในด้านวิชาการ เป็นสำคัญ ซึ่งการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วเทศ เนื่องในวันรพี ทางคณะได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายประเภททีม ทีมละ 3 คน โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก ซึ่งจะเป็นการแข่งขันตามภาคต่าง ๆ และรอบชิงชนะเลิศมีทีมจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตัวแทนสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1-9 เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งผลการแข่งขันนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับรางรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 80,000 บาท ถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และใบประกาศเกียรติคุณ โดยมี นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้มอบรางวัล อาจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้นำนักศึกษาไปเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ เปิดว่า ปลูกอะไรได้อย่างนั้น…อ้อมเชื่อแบบนั่น  วันนี้ คณะนิติศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานีของเรา มหาวิทยาลัยเล็กๆในต่างจังหวัด เรามาแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเวทีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใช่คะ ทีมของเราได้ที่ 2 ชนะทุกทีมจากมหาวิทยาลัยใหญ่ๆในกทม. ที่ 2 ระดับประเทศไทย และเราภูมิใจมากทุกๆวันที่เราทุ่มเท เพื่อวันนี้จริงๆขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจให้เด็กๆคะ

ผลแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

ระดับอุดมศึกษา -ทีมชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี -รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (A) -รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระดับมัธยมศึกษา -ทีมชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอำนาจเจริญ -รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ -รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนราชินี -รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และ โรงเรียนโยธินบูรณะ