คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดพิธีวางพวงมาลา พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อเป็นการสดุดีเทิดพระเกียรติ

จัดพิธีวางพวงมาลา
คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดพิธีวางพวงมาลา พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี เพื่อเป็นการสดุดีเทิดพระเกียรติ
      เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 09.30 น. ณ บริเวณหน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการสดุดีเทิดพระเกียรติเนื่องจากเป็นวันคล้าย วันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย” ในวันรพี ประจำปี 2565