ข่าว “โครงการคลินิกกฎหมาย” หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561

30415599_1643395572375954_3189350449522147328_n (1)
เทพพร ฉิมพิมล

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับวันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561
กับข่าว “โครงการคลินิกกฎหมาย”
ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

Blog Attachment