ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในงานมหกรรมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครบรอบ ๕๐ ปี

ประกาศคณะนิติศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในงานมหกรรมวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครบรอบ ๕๐ ปีรอบชิงชนะเลิศ