เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565

14

คณะนิติศาสตร์ มรส. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565
 ผู้สมัครเรียน …. จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ (ที่ไม่ใช่สาขานิติศาสตรบัณฑิต) จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง 👩‍🎓👨‍🎓ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษา “นิติศาสตรบัณฑิต” ✅เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ แบบ Block course จำนวน 7 ภาคเรียน 📌รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 กันยายน 2565
สมัครผ่านระบบออนไลน์ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดสมัครได้เลย
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต สำนักงานคณะนิติศาสตร์ อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7791-3378 , 0-8127-07772 , 0-9435-49708