ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และตอบปัญหากฎหมาย

มหกรรมวิชาการ 50 ปี มรส. โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี