นิติศาสตร์ มรส.เปิดห้องประชุมราชาวดี เตรียมความพร้อมฟุตบอล“ขุนเลเกมส์”

ขุนเลเกมส์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเพื่อเตรียมพร้อม การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๘ “ขุนเลเกมส์” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีสโลแกนการแข่งขัน “เชียร์ให้แรง แข่งให้หรอย” สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันเป็นรูปพระบรมธาตุไชยา พร้อมเกลียวคลื่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลขุนทะเล จึงมีเรื่องเล่าของบึงขุนทะเล แหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ในปัจจุบันถูกพัฒนามาเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้นำ “จระเข้” มาเป็นสัตว์นำโชค (Mascot) สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยตัวผู้มีชื่อว่า “บ่าวขุน” ตัวเมียมีชื่อว่า “สาวเล” ซึ่งคำว่า “บ่าว” และ “สาว” ได้สะท้อนวัฒนธรรมการเรียกขานอย่างไม่เป็นทางการของชาวใต้ ที่นิยมเรียกผู้ชายว่า “บ่าว” ตามด้วยชื่อ เช่น “บ่าวขุน” และนิยมเรียกแทนผู้หญิงว่า “สาว” เช่น “สาวเล”

ด้านการแข่งขันกีฬามีจำนวน ทั้งสิ้น ๑๗ ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน วอลเล่ย์บอลชายหาด เปตอง ลีลาศ ฟุตซอล กอล์ฟ จักรยานเพื่อสุขภาพ หมากกระดาน ตะกร้อลอดห่วงและแอโรบิก ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ ทั้งทางด้านบุคลากร สนามการแข่งขัน การแพทย์ การคมนาคม ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ศูนย์อาหาร ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งคาดว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ จะมีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมแข่งขันประมาณ 7,000 คน