นิติศาสตร์ มรส.บริการวิชาการเป็นหนังตะลุง”กฎหมายและการเป็นพลเมืองดีเป็นเรื่องง่ายๆ”

หนังตะลุงกฎหมาย

ฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสัมนากฎหมายเรื่อง สิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี


ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะนำองค์ความรู้ที่มีขยายผลไปสู่พี่น้องในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในท้องถิ่น ดังที่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง


วันที่ 30 สิงหาคม 2561 อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างเยาวชนสู่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี พ.ต.ท.วัชรินทร์ เพชรน้อย ครูใหญ่ และคณะครูร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด


ทีมวิทยากร นำโดยคุณทศพล งานไพโรจน์ และคุณธนพัฒน์ ศรีคำสุข หรือ “หนังศรีโต ศ.ศรีพัฒน์ “หนังตะลุงคนดังเมืองสุราษฎร์ฯ ทั้งสองท่านได้ทำให้ กฎหมายและการเป็นพลเมืองดีเป็นเรื่องง่ายๆ และไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเด็กๆอีกต่อไป นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต่างเพลิดเพลินไปกับการบรรยายที่สนุกสนาน

ขอบคุณข้อมูลจาก FACEBOOK เมย์ สมปราชญ์